Veiligheidsafstanden

De veiligheidsafstanden worden gemeten vanaf het tanklichaam voor de bovengrondse tank en vanaf de omtrek van het mangat op grondniveau voor de ondergrondse gastank.  

Ze vallen samen te vatten als 1-3-5 regel:

1 meter vrije ruimte

  • rondom de tank (dus hier geen struiken of hagen bijvoorbeeld)
  • en 1 meter afstand te respecteren tot een muur of wand in onbrandbaar materiaal

3 meter ruimte rondom de tank vrij te houden

  • van elektrische aansluitingspunten (bijvoorbeeld tuinverlichting en stopkontakt),
  • rioolputjes en putdeksels (bijvoorbeeld septiek, watercitern want ja , ons product is zwaarder dan lucht),
  • brandbare materialen (bijvoorbeeld een houtstapel of een houten tuinafsluiting)
  • en 3 meter afstand te respecteren tot perceelsgrenzen

5 meter afstand te respecteren tot openingen in een gebouw deuren en opengaande ramen (vaste ramen vallen onder de 1 meter regel)

En dan zijn er nog enkele extra veiligheidsmaatregelen : zo mag een tank niet onder een hoogspanningsleiding geplaatst worden en is het bij een ondergrondse tank verboden om hier bovenop te bouwen of er met voertuigen over te rijden.

Terug naar overzicht